Siirry sisältöön Siiry hakuun

Verkosto-osaamista suunnittelijan arkipäivässä

Turun ammattikorkeakoulun kehittämä innovaatiopedagogiikka eli Innopeda® perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle ja siinä voi yhdistää erilaisia näkökulmia. Se ei ole tarkoitettu vain opetustyössä työskenteleville työkaluksi vaan meille kaikille työtehtävistä riippumatta. Innopedaa tulee toteutettua usein huomaamatta arkisen aherruksen lomassa. Aina ei tule ajateltua, mistä työn tekemisen mallin juuret tulevat ja kuinka syvällä ne ovat. Muutos lähtee aina siitä, että on valmis kriittisesti tarkastelemaan omaa toimintaansa ja on valmis uusiin haasteisiin.

Innopeda yhdistää oppimisen, uuden tiedon ja soveltamisen. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden innovaatiovalmiuksia sekä lisätä yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa. Innovaatiopedagogiikalla pyritään tuomaan opiskelua ja työelämää lähemmäs toisiaan. Innopeda antaa paljon mahdollisuuksia ja eväitä kehittää omia toimintamalleja jo ihan arkipäivän työskentelyssä.

Toimin suunnittelijana ja harjoittelukoordinaattorina Terveys ja hyvinvointi -sektorilla. Vastuualueinani ovat sairaanhoidon osaamisala, ensihoidon- terveydenhoidon- ja kätilötyön –osaamisalan sekä sosiaali- ja kasvatusala. Toimin myös sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisen harjoittelupaikkavarausjärjestelmä Jobiilin ylläpitäjänä Turun ammattikorkeakoulussa.

Omaan työhöni uusia eväitä olen saanut Innopeda-valmennuksesta, joka on koko Turun ammattikorkeakoulun henkilöstölle tarjottava pedagoginen muutosvalmennus. Valmennuksen tavoitteena on mm.

  • aikaansaada yhteistä ymmärrystä ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian tavoitteista ja toteutuksesta
  • jakaa hyviä käytänteitä työelämän vaatiman osaamisen mahdollistamiseksi
  • tuoda uusia eväitä omassa työssä jaksamiseen ja kehittymiseen

Perusvalmennukseen sisältyi ennakkotehtävä, kaksi intensiivivalmennuspäivää ja kehittämistehtävä. Lisäksi olen suorittanut jatkovalmennuksen, joka toteutui päiväristeilynä syksyllä 2018.

Oivalluksia työlämässä

Nämä koulutukset ovat aina tuoneet uusia raikkaita ajatuksia sekä sitä kaivattua itsensä haastamista. Jatkovalmennuksessa mietittiin ryhmätyönä Innopedan kulmakiviä ja tutkivaa työotetta juuri oman työn kannalta. Ryhmänne tuotoksena oli ”Innopeda- Selfie” ystävänkirjan malliin, teemana oli mitä tiedän, taidan ja asennoidun. Ryhmämme oli hyvin monialainen opettajia eri koulutusaloista ja minä muun henkilökunnan edustajana.

Vaikken minä tiedä, joku muu tietää.

Ehkä tärkein oivallus ryhmätyöltä oli että, vaikken minä tiedä, joku muu tietää. Toisin sanoen, tarvitsemme omassa työssämme verkostoitumista, oppimista muilta ja sopeutumista muuttuviin tilanteisiin. Tässä auttaa asennoituminen avoimesti, positiivisesti, itsevarmasti, rohkeasti, arvostavasti, kriittisesti ja ylpeästi kaikkeen tekemiseen.

Työni pitää sisällään paljon työelämäyhteistyötä, joka onkin yksi Innopedan kulmakiviä. Harjoitteluilla on iso rooli sosiaali-ja terveydenhuollon opinnoissa. Harjoittelu on myös monelle tärkeä väylä työelämään valmistumisen jälkeen. Työelämä muuttuu ja meidän tulee myös pystyä vastaamaan tähän haasteeseen. Keskeinen keino on löytää uusia yhteistyökumppaneita työelämästä ja tutustua erilaisiin harjoittelun toimintaympäristöihin. Harjoittelun toteutumissa on tärkeää verkostoituminen ja erilaiset uudet toimintamallit työelämän kanssa.

Työelämä muuttuu ja meidän tulee myös pystyä vastaamaan tähän haasteeseen.

Voimme myös yhdessä kehittää työelämän toimintamalleja ja olla uudistuksissa mukana. Esimerkkinä oli uuden valtakunnallisen harjoittelupaikkajärjestelmän Jobiilin kehittäminen ja käyttöönotto kaksi vuotta sitten. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot tarjoavat Jobiilissa opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja opiskelijat varaavat järjestelmän kautta pääosin harjoittelupaikat opintojensa aikana. Mukana tässä työssä oli monialaisesti työelämän organisaatioita sekä ammattikorkeakoulujen edustajia (opiskelijat, henkilökunta). Järjestimme monialaisia koulutuksia harjoitteluorganisaatioille ympäri Varsinais-Suomea.

Järjestämme koulutuksia tarpeen mukaan edelleen, ja toivomme yhä uusien työnantajien liittyvän mukaan Jobiiliin. Järjestelmän kehitystyö jatkuu koko ajan, ja pyrimme olemaan siinä myös aktiivisesti mukana ja välittämään oman alueemme kehittämistarpeet Jobiilin pääkäyttäjänä toimivalle Tampereen ammattikorkeakoululle.

Rohkeaa kokeilukulttuuria

Innopeda haastaa valmennuksen kautta kokeilemaan erilaisia toimintamalleja oman organisaation sisällä. Vuoden 2019 alussa otin vastaa uuden haasteen ja vastaan jatkossa myös sosiaali- ja kasvatus-osaamisalan harjoittelukoordinoinnista. Tämä toi myös mahdollisuuden uudistaa prosesseja ja kokeilla mm. toimivia tapoja olla yhteydessä opettajiin ja opiskelijoihin. Kokeilukulttuurin hengessä mietimme työnjakoa ja rooleja sekä kokeilemme uusia työtapoja. Esimerkkinä oli harjoittelusuunnitelmalomakkeen yksinkertaistaminen ja harjoittelupaikkatietojen ilmoittamisprosessin uudistaminen. Voimme aina ottaa myös rohkeasti askelia taaksepäin, jos näyttää että tietyt toimintatavat eivät tuoneet kaivattua muutosta.

Olen antanut itselleni luvan kokeilla uusia toimintamalleja mutta myös luvan epäonnistua reippaasti.

Yhteisöllisyydellä sekä verkosto-osaamisella on erittäin tärkeä rooli työssäni ja tähän olen saanut rohkeutta ja uusia työvälineitä Innopeda-valmennuksesta. Olen antanut itselleni luvan kokeilla uusia toimintamalleja mutta myös luvan epäonnistua reippaasti. Tätä kautta löytyy ne oman työn kehittämisen helmet.

Kirjoittaja toimii Terveys ja hyvinvointi -sektorin suunnittelijana ja harjoittelukoordinaattorina. Asustelee maalla Salossa ja työskentelee pääosin Salon kampuksella. Elää tällä hetkellä ”ruuhkavuosia” kahden alakouluikäisen lapsen äitinä eli löytyy usein jalkapallo- tai yleisurheilukentän laidalta. Rentoutuu kotona merenrannalla talvella avannossa ja kesällä veneessä. Yrittää parhaillaan saattaa myös YAMK-opintonsa kunnialla loppuun.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

css.php