Kompleksisuustutkimuksesta apua kriisinjälkeiseen yritysten kehittämiseen 2/2: Murtovesi ja muutosjoustavuus

Muutos- ja kehittämisprosessien fasilitoiminen isossa muutostilanteessa on vaativaa. Dave Snowdenin murtovesikartta-menetelmä tarjoaa tavan aloittaa jatkuva kehittäminen pienten kokeilujen ja muutosprojektien…