Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Julkaisuja vapaasti saataville verkkoon – lisää vaikuttavuutta rinnakkaistallentamisella

15.05.2018

Korkeakouluissa niin kansainvälisesti kuin kansallisesti on jo useamman vuoden puhuttu avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta (open science), jolla tarkoitetaan julkisin varoin tuotetun tiedon vapaata saatavuutta tutkimusetiikka ja lainsäädäntö huomioiden. Yksi keino edistää avointa tiedettä ja tutkimusta on julkaisujen avoimuus, johon Turun ammattikorkeakoulussa pyritään monin eri tavoin. Avoimesta julkaisemisesta hyötyvät kaikki: niin korkeakouluissa tehdyistä ammatillisista julkaisuista sekä tutkimusjulkaisuista kiinnostuneet kansalaiset, erilaiset organisaatiot ja tutkimusyhteisöt kuin itse kirjoittajat.

Opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksen mukaan avoin tiede on Suomen tiedepolitiikan kärki, ja tavoitteena on kaikkien tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus vuoteen 2020 mennessä. Käytännössä avointa tiedettä ja tutkimusta, josta ammattikorkeakouluissa käytetään myös nimitystä avoin TKI-toiminta, edistetään esimerkiksi tutkimusmenetelmien ja -aineistojen avaamisella ja sekä tutkimustulosten avoimella julkaisemisella.

Turun ammattikorkeakoulussa on luotu avoimen TKI-toiminnan periaatteet, jotka antavat suuntaviivat avoimelle tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle. Turun AMK:ssa kannustetaan myös avoimeen julkaisemiseen sekä julkaisujen rinnakkaistallentamiseen.

Avoin julkaiseminen tarkoittaa tutkimustulosten julkaisemista avoimesti verkossa esimerkiksi open access -lehdissä eli vapaasti verkossa saatavana olevissa julkaisuissa sekä julkaisujen rinnakkaistallenteiden julkistamisella korkeakoulujen julkaisuarkistoissa. Avoimen julkaisemisen myötä kuka tahansa voi siis lukea verkossa esimerkiksi Turun AMK:n henkilökunnan kirjoittamia julkaisuja.

Mitä rinnakkaistallentaminen julkaisuarkistoihin tarkoittaa?

Käytännössä rinnakkaistallentaminen tarkoittaa julkaisun version tai kopion tallentamista kirjoittajan korkeakoulun omaan julkaisuarkistoon sen lisäksi, että julkaisun kustantaja julkaisee sen omalla julkaisualustallaan eli esimerkiksi lehden verkkosivuilla. Julkaisuarkistossa kopio on kenen tahansa luettavissa avoimesti verkossa, kun taas kustantajan alustan käyttö ja julkaisujen lataaminen on usein maksullista.

Rinnakkaistallentaminen korkeakoulun julkaisuarkistoon tehdään yhteistyössä sekä kirjoittajan että julkaisun kustantajan kanssa.

Julkaisuarkistoon tallennetaan kirjoittajan ja kustantajan luvalla sovittu versio julkaisusta kustantajan määrittelemän mahdollisen julkaisuviiveen jälkeen. Rinnakkaistallennettu versio saattaa poiketa kustantajan julkaisusta esimerkiksi typografialtaan.

Rinnakkaistallentamisesta hyötyvät kaikki

Minkä takia korkeakoulut ovat ryhtyneet rinnakkaistallentamaan julkaisuja, jotka ovat jo verkossa? Miksi Turun ammattikorkeakoulu kannustaa tutkijoitaan ja muita julkaisujen kirjoittajia rinnakkaistallentamiseen? Kustantajan omalla alusta olevia julkaisuja voivat lukea usein vain ne korkeakouluyhteisöihin kuuluvat henkilöt, joiden oma korkeakoulu on hankkinut lisenssin kustantajan aineistoihin. Tällöin ns. maksumuurin taakse jäävät sekä kansalaiset että myös niiden korkeakoulujen henkilökunta ja opiskelijat, joiden ei ole mahdollista hankkia lisenssiä kustantajan aineistoihin.

Kun julkaisujen versiot rinnakkaistallennetaan korkeakoulujen julkaisuarkistoihin, saadaan ne vapaasti verkkoon kenen tahansa luettavaksi.

Turun AMK:n rinnakkaistallennettua julkaisua on käytetty mm. koulutukseen hakeutuvien ennakkotehtävämateriaalina Turun AMK:ssa.

Rinnakkaistallentaminen edistää tiedon ja tutkimuksen avoimuutta, avointa tiedonvaihtoa ja tiedon leviämistä, mikä parhaimmillaan johtaa jopa uusien innovaatioiden syntyyn.

Rinnakkaistallentamisesta hyötyvät myös tutkijat, jotka saavat omalle tutkimuksellensa lisää näkyvyyttä ja viittauksia. Tämä edistää sekä tutkijan oman tutkimuksen että organisaation vaikuttavuutta.

Verkossa olevilla sisällöillä on usein lyhyt elinikä, ja verkko-osoitteiden toimivuus saattaa kärsiä palveluntarjoajien ja verkkosivustojen ylläpitäjien muutoksista, mikä johtaa esimerkiksi erilaisissa julkaisuissa käytettävien viittausten toimimattomuuteen, kaikille tuttuihin sivua ei löydy -ilmoituksiin. Rinnakkaistallentamisella onkin merkittävä etu tiedon saatavuuden, löydettävyyden sekä pysyvyyden kannalta: Turun AMK:n rinnakkaistallennetut julkaisut talletetaan pysyvästi saataville ja ne saavat pysyvän tunnisteen, URNin, jonka avulla julkaisuihin pääsee vielä vuosienkin päästä.

Turun AMK:n rinnakkaistallennetut julkaisut Theseuksessa kaikkien luettavissa

Turun ammattikorkeakoulun rinnakkaistallennettuihin julkaisuihin voi tutustua Theseus-julkaisuarkistossa. Theseukseen on tallennettu rinnakkaistalletettuja Turun AMK:n henkilöstön tutkimusartikkeleita ja ammattilisissa lehdissä julkaistuja artikkeleita sekä lisäksi kaikki Turun AMK:n elektronisessa muodossa julkaistut opinnäytetyöt. Theseuksen aineistot ovat avoimesti verkossa kaikkien kiinnostuneiden luettavana.

Turun ammattikorkeakoulun julkaisuista kiinnostuneiden kannattaa vierailla myös Turun AMK:n omia sarjajulkaisuja tarjoavassa Turun AMK:n Julkaisukauppa LOKIssa, jossa valtaosa julkaisuista on luettavissa avoimesti verkossa.

Lisätietoa

Turun AMK:n julkaisuarkisto Theseuksen rinnakkaistallennetut julkaisut

Turun AMK:n julkaisukauppa LOKI

Avoimen TKI-toiminnan periaatteet Turun AMK:ssa (pdf)

Tieteellisten seurain valtuuskunnan Avoin Tiede ja tutkimus -sivusto

 

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *