Puutteelliset tunteiden säätelyn taidot saattavat sosiaali- ja terveysalalla johtaa nopeasti lisääntyvään stressiin, loppuun palamiseen ja irtisanoutumiseen sekä alanvaihtoon. Tunteiden säätelyn…