Yhteisöön rekrytoitujen uusien työntekijöiden perehdytykseen on kiinnitetty viime vuosina paljon huomiota. Mutta kuinka uudet opettajat saavat tietoa yhteisön pedagogisista käytännöistä…