Elämme alati muuttuvassa maailmassa. Sekä yksilöt että organisaatiot joutuvat yhä useammin tilanteisiin, joissa ennestään totuttua toimintatapaa tai -mallia tulee syystä…