Maahanmuuttajien kouluttamiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen tarvitaan uudenlaista otetta. Integroituminen suomalaisille työmarkkinoille ja siellä tarvittavan osaamisen kehittyminen vaativat erilaisia oppimisympäristöjä. Turun…