Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Verkko-opiskelu on tullut jäädäkseen

08.12.2017

Tänä päivänä verkossa on mahdollista opiskella laidasta laitaan, tunnin webinaarista aina kokonaiseen tutkintoon asti. eAMK-projektissa kehitetään kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteistä verkko-opintotarjontaa.

Turun ammattikorkeakoulussa alkoi syksyllä 2017 kolme uutta koulutusta, joissa AMK-tutkinnon voi suorittaa lähes kokonaan verkossa opiskellen. Lisäksi kaikkiin Turun ammattikorkeakoulun koulutuksiin sisältyy nykyään verkko-opiskelua lähiopetuksen ohella.

Yhteisponnistuksilla laajempi tarjonta

Keväällä 2017 käynnistynyt eAMK-projekti kokoaa yhteen Suomen ammattikorkeakoulut kehittämään verkko-opintotarjontaa. Tavoitteena on avata opiskelijoiden saataville kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjonta asteittain vuoteen 2020 mennessä.

Toiminta alkoi kesällä tarjottavista verkko-opinnoista. Yhteensä 21 ammattikorkeakoulua on tarjonnut vuodesta 2016 lähtien yhteisiä verkko-opintoja summersemester.fi-portaalissa. Vuonna 2018 toiminnassa on mukana 22 ammattikorkeakoulua.

eAMK-projekti pähkinänkuoressa

  • Toteutus: 1.5.2017 – 30.4.2020
  • Budjetti: 4,3 M€ (OKM 3,0 M€)
  • Teemakoordinaattorit: Turun ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Hallinto, koordinaatio, viestintä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry

Tehokasta opiskelua ajasta ja paikasta riippumatta

Verkko-opiskelun yleisimmin tunnustettu etu on joustavuus: opiskelu ei ole sidottua aikaan tai paikkaan. Opintoja on helpompi suorittaa esimerkiksi työn ohessa. Hyödyntäessään erilaisia verkko-opinnoissa tarvittavia järjestelmiä, kanavia ja välineitä opiskelijat saavat samalla työelämässä tarvittavia (digi-)taitoja.

– Verkko-opiskelu voi joustavuutensa takia nopeuttaa opintojen etenemistä ja lisätä opiskelun tehokkuutta. Verkossa ei ole yhtä paljon häiriötekijöitä, joten voidaan keskittyä itse asiaan samalla tavalla kuin vaikkapa etätyössä, Sanna Simola Turun ammattikorkeakoulusta kuvailee. Hän kehittää verkko-opetusta eAMK-hankkeessa.

Huomio laatuun ja yhteisöllisyyteen

eAMK-projektin yhtenä tavoitteena on laatia yhteiset laatukriteerit verkko-opetukselle.

Lähiopetuksen tapaan verkossa tarvitaan asiantuntevia opettajia ja oikeanlaista pedagogiikkaa.

– Opettajan vastuulla on suunnitella valmis, hyvä kokonaisuus verkkoon. Hankkeessa pohdimme yhteisvoimin, minkälainen on hyvä verkko-opintojakso, Simola kertoo.

Henkilöstön osaamista on kehitetty Turun ammattikorkeakoulussa esimerkiksi tarjoamalla verkko-opetuksen eTube-koulutusta.

– Kyseessä on kehittyvä opetusmuoto, johon opettajat tarvitsevat sekä sisällöllistä että teknistä tukea, koulutusten vetäjänä toimiva Simola kuvailee.

Verkko-opiskelun sujuvuutta saattavat haitata esimerkiksi toimimaton tekniikka ja yhteen sopimattomat järjestelmät. eAMK-hankkeessa tarkoituksena onkin parantaa korkeakoulujen järjestelmien yhteensopivuutta ja oppimisalustojen automaatiota.

Yhteisöllisyys tai pikemminkin sen puute nousee myös usein huolenaiheeksi verkko-opintojen yhteydessä.

– Verkossakin voidaan rakentaa yhteisöllisyyttä eri keinoin. Näitä ovat esimerkiksi osallistujien profiilikuvat, joilla kurssilaisten kasvot tulevat tutuiksi, videoklipit, pienryhmäkeskustelut videoyhteyden välityksellä ja kommentoitavat blogit, Simola listaa.

– eAMK-hankkeessa on pitkälti kyse yhdessä tekemisestä. Haluamme olla kehityksessä mukana ja kannustaa muutkin mukaan kokeilemaan ja kehittämään. Koulutuksessa meidän on vastattava digitalisaation yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, Simola summaa.

Innovaatiopedagogiikkaa verkossa

Hyvin toteutettuna verkko-opiskelu vastaa Turun ammattikorkeakoulun oppimisotteen, innovaatiopedagogiikan periaatteita: alakohtaisen osaamisen ohella kehitetään innovaatiokompetensseja sekä yleisempiä työelämätaitoja (esimerkiksi digiosaaminen). Opiskelijalta edellytetään aktiivista ja osallistuvaa otetta ja vastuunottoa omista opinnoistaan. Verkko-opiskelu myös tukee kansainvälistymistä.

Sanna Simola. Kuva: Henri Särkkä

Sanna Simolan terveiset verkko-opintoja aloittavalle

Opettajalle:

  1. Uudista rohkeasti toimintatapojasi.
  2. Tee ja kokeile.
  3. Uskalla epäonnistua pienesti ja onnistua suuresti.

Opiskelijalle:

  1. Vaadi laadukasta verkko-opetusta.
  2. Ole aktiivinen.
  3. Opi yhdessä tekemällä.

Tutustu myös Turun ammattikorkeakoulun verkkopedagogiikkaa käsitteleviin julkaisuihin:

Communication in Mobile and Virtual Work – Teacher’s handbook
Ideoita ja materiaalia verkkoviestintätaitojen opetukseen

Journey to Online Teaching – Professional Development in Online Pedagogy
Parhaat vinkit verkko-opetukseen

Spinning e-pedagogical Nets – Pedagogical development and experiments in higher education
Verkko-opetus korkeakouluissa – kokemuksia, haasteita ja pohdintaa

Innovaatiopedagogiikkaa verkossa: eTUBE online. Marjo Joshi, s. 40. Teoksessa Uudistuva korkeakoulu
Miten Turun AMK:ssa koulutetaan henkilöstä verkkopedagogiikassa?

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *