Vuosi 2021 jatkui pandemian ja etätyöskentelyn merkeissä. Korona-ajan alkuvaiheen etäopetus ja -opiskelusta kerätyt kokemukset (ks. Arenen uutinen)paljastivat haasteita yhteisöllisyyden luomisessa…