Turun ammattikorkeakoulu on toteuttanut tutkimuksen, jonka avulla voidaan arvioida merkittävästi paremmin ympäristömelun ärsyttävyyttä asunnon sisätiloissa. Tutkimuksessa kehitettiin malli, jolla voidaan arvioida häiritsevyyslisä, jonka tonaalinen eli soinnillinen melu aiheuttaa. Soinnilliset äänet...