Turun AMK:n Customer Behaviour laboratoriossa tehtiin tutkimus, jossa tarkasteltiin kauneuden merkitystä arkkitehtuurissa. Tutkimus antoi viitteitä siitä, että julkisivujen kauneusolettamia voidaan…