Turun ammattikorkeakoulun tähänastisesta historiasta ei vielä ole laadittu kattavaa teosta. Tarkoitukseni on tässä artikkelissa kuvata kehityksen pääpiirteitä ammattikorkeakoulun alkuvaiheissa ja...