Uusien hyvinvointialueiden valmistelussa kootaan useiden eri alueiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakäytänteet ja rakennetaan yhtenäisiä palvelunkuvauksia ja toimintaohjelmia. Ovatko toimintaohjelmat terveydenedistämisen…