Jokainen haluaa tulla tunnistetuksi omana aitona itsenään eikä vain papereiden perusteella. Myönteinen tunnistaminen ilman ennakkoajatuksia auttaa jälkihuollon työntekijöitä kohtaamaan nuoria…