Siirry sisältöön Siiry hakuun

Avainsana: maahanmuuttajat

HYVE Health and Well-being

Maahanmuuttajien terveyttä edistetään monipuolisesti äitiys- ja lastenneuvoloissa

Maahanmuuttajataustaisten lasten määrä on Suomessa kasvussa. Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajat kohtaavat yhä useammin maahanmuuttajataustaisia perheitä vastaanotoilla. Heidän tiedontarpeensa ovat moninaisia ja neuvolat ovat tärkeässä roolissa tukemassa perheiden hyvinvointia. Maahanmuuttajaperheiden määrä...
Jatka lukemista
HYVE Health and Well-being

Mielenterveyden lähettiläät tukevat maahanmuuttajia mielen hyvinvoinnissa ja kotoutumisessa

Hyvä mielenterveys on oleellinen tekijä maahanmuuttajien kotoutumisessa uuteen kotimaahan. Mielenterveyttä uudessa kotimaassa tukee mm. työllistyminen, sosiaalinen arvostus sekä osallisuus yhteisöissä. Ilman hyvää mielenterveyttä tai kulttuurisensitiivisiä mielenterveyden tukitoimia kotoutuminen hankaloituu ja...
Jatka lukemista
HYVE Health and Well-being

Terveydenhuoltoalan maahanmuuttajat SOTE-silta -täydennyskoulutuksella töihin

Suomessa on vaikeaa päästä tekemään sairaanhoitajan töitä, jos on opiskellut tutkinnon ulkomailla. Tämän vuoksi monet joutuvat työskentelemään hoitoapulaisina. Jotkut suorittavat lähihoitajan tutkinnon. Joku on aloittanut sairaanhoitajatutkinnon opiskelun uudestaan alusta asti....
Jatka lukemista
HYVE Health and Well-being

Eväitä kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen Polulla-hankkeen seminaarissa

Monet maahanmuuttajat ovat saaneet korkeakoulutuksen jo kotimaassaan mutta aloittavat silti usein ammatillisen koulutuksen Suomessa toiselta asteelta. Esimerkiksi insinööri saatetaan ohjata täällä lähihoitajaopintoihin. Opiskelussa ei kuitenkaan ole syytä alkaa alusta, jos...
Jatka lukemista
HYVE Health and Well-being

Maahanmuuttaneiden kotoutumista tuetaan terveyden ja hyvinvoinnin keinoin

Suomessa olemme olleet viimeisten lähes 100 vuoden ajan maailmanlaajuisesti etuoikeutettuja erityisesti terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Täällä kansalaisen perusoikeuksiin on katsottu kuuluvan mahdollisimman hyvän terveyden sekä tiedon ja taidon huolehtia...
Jatka lukemista
css.php