Uudet ohjeet korostavat lukijan saamaa hyötyä sekä muutosteemaa julkaisualustan ”Näkökulmia muutokseen” -sloganin mukaisesti. Olemme Talk-toimituksessa uusineet kirjoittajan ohjeet selkeämmäksi ja...