Aavistamatta pandemian vaikutuksia kuntoutuksessa tarvittavaan osaamisen muutokseen, selvitettiin kuntoutusalan osaamiskeskittymän jatkuvan oppimisen kehittämisohjelmassa askelmerkit kuntoutuksen osaamisen tarpeisiin vuoteen...