Ammatti- ja uraidentiteettityötä tehdessä hahmotetaan mm. henkilökohtaista työn tulevaisuutta, siihen liittyviä unelmia ja odotuksia sekä sitä, kuka ja millainen alansa…