Tässä videoartikkelissa tarkastellaan työn joustoja resilienssin lähteenä ja yrityksen voimavarana. Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Hyvä, parempi, tuottava! -projektin alkaessa ei osattu...