Ohjatut saattohoidon ryhmäkeskustelut voivat toimia paitsi oppimistilanteina myös kollegiaalisena vertaistukena ja voimavaroja tuovina hetkinä. Ryhmätapaamisia kehitettiin hoitajien tueksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon...