Miten käytämme työaikaamme, ja miten se meihin vaikuttaa? Mihin olisi syytä käyttää aikaa enemmän, mihin vähemmän? Kaikkien yritysten saataville on yhteistyöhankkeena luotu kuusi työkalua, joilla työajan käyttöä voi tutkailla ja...