Opinnäytetyöni lähtökohtana on posthumanistinen ajattelutapa, joka kyseenalaistaa ihmisen yksinvaltaisen, ylemmän aseman maailmassa. Työni inspiraationa ovat hyönteiset, erityisesti uhanalaisiksi lajeiksi ja…