Varhaisiän musiikkikasvatukseen kaivataan jatkuvasti uutta musiikkia. Opinnäytetyöni perehtyi kyselytutkimuksen avulla hyvän lastenlaulun ominaisuuksiin sekä kartoitti varhaisiän musiikkikasvattajien toiveita lastenlaulujen suhteen....