Jokainen meistä viestii tavalla tai toisella, sekä työelämässä että sen ulkopuolella. Kuinka usein pohdimme kussakin tilanteessa, miksi ja kenelle me…