Taloyhtiössä ympäristövastuu ja taloudellinen vastuu kulkevat tiiviisti käsi kädessä. Vaikuttaviin toimiin päästään vain, kun toimenpiteet ja tieto ovat avoimia ja...