Matkasynnytykset ja muut suunnittelemattomat sairaalan ulkopuoliset synnytykset ovat lisääntyneet merkittävästi Suomessa viime vuosikymmenten aikana. Tämä asettaa uusia moniammatillisia vaateita…