Sosiaali- ja terveysalan (sote) koulutuksen tulee tuottaa sellaisia osaajia työelämään, jotka pystyvät tulevaisuuden muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä työskentelemään. Palvelumuotoilu on eräs ajattelumalli, jolla muutoksen vaateisiin pystytään vastaamaan. Nyt palvelumuotoilun opetusta…