Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) päivystysröntgenissä toteutettiin kehittämisprojekti yhteisöllisen työaika-autonomian käyttöönotosta. Projektin lopuksi teetetyn arviointikyselyn perusteella autonomisella työvuorosuunnittelulla oli jonkin verran…