Kaupunkien pienvedet, kuten purot, ovat luonnon monimuotoisuuden ja virkistyksen keitaita, joilla on merkitystä myös tulvavesien hallinnassa ja vesiensuojelussa. Vähävetisinä puroympäristöt…