Taiteellisena opinnäytetyönäni tein taiteilijakirjan, joka sisältää piirustuksia ja proosarunoja. Tutkimuksellisessa opinnäyteyössäni tutkin, kuinka taiteilijakirja sopii kuvataiteen ja monitaiteen esittämiseen. Kummankin…