Turun ammattikorkeakoulun koordinoimassa ICF lasten kuntoutuksessa -hankkeessa edistettiin ICF-työkalujen käyttöönottoa ja moniammatillista yhteistyötä. ICF-luokituksen käytön myötä ammattilaiset saivat helpotusta kuntoutussuunnitelman…