Turun ammattikorkeakoulu oli mukana 6aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa, jonka tarkoituksena oli edistää vähähiilisiä liikkumisen muotoja. Osana hanketta Turun ammattikorkeakoulu…