Tässä tekstissä tarkastellaan taidepedagogin roolia oppijan jännittämisen prosessissa. Olemme pohtineet pedagogin keinoja auttaa oppijaa käsittelemään jännittämistä. Näkökulmanamme on oppilaan hyvinvointi,…