Turun ammattikorkeakoulun Master School -opiskelija Jeanette Ramsayn opinnäytetyössä luodun kyselyn avulla on mahdollista selvittää viides- ja kuudesluokkalaisten varhaisnuorten elintapoja laajasti….