Väestö ikääntyy ja dementiasairaudet koskettavat yhä useampaa ikäihmistä ja heidän omaisiaankin. Dementiaa sairastava voi olla aggressiivinen hoitavaan ihmistä kohtaan. Pragress-projekti…