Varhainen vuorovaikutus saattaa olla käsitteenä vieras pienten lasten vanhemmille. Kyseessä on asia, jonka olemassaoloa ei välttämättä osaa edes tiedostaa tai tunnistaa, sen suuresta merkityksestä huolimatta. Varhaisen vuorovaikutuksen seuranta on yksi…