Erilaiset kuva- ja tekstikortit ovat jalkautuneet moniin koteihin ja työtiloihin. Ne toimivat itsetutkiskelun apuvälineenä tai ammattilaisten yhtenä työvälineenä. Itsetutkiskelu on…