Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolissa tarkastelimme median ja kirjallisuuden luomia väitteitä Y- ja Z- sukupolvien työmotivaatiosta, johtamisen haasteista, rekrytoinnista ja sitouttamisesta…