Nykypäivän kuvataiteilijan työnkuva näyttäytyy yleisesti verrattain kapeana, ja valmiita työpaikkoja alalla on vähän. Yksittäiseltä kuvataiteilijalta vaaditaankin nyt kykyä luoda itselleen…