Yötyö koskettaa suurta määrää ihmisiä, joten sen haitallisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. On todettu, että yötyö ei…