Muutos, epävakaat ajat, asioiden monimutkaisuus ja monitulkintaisuus aiheuttavat epävarmuutta niin työurilla kuin organisaatioiden toiminnassakin. Epävarmuutta on totuttu pitämään heikkoutena, mutta…