Turun ammattikorkeakoulu on mukana Euroopan Aluerahaston rahoittamassa Kokemusten talo -hankkeessa (2021–2023). Hankkeen yksi tutkimuskohde on selvittää ja etsiä uusia tapoja,…