Omahoitajajärjestelmän tehokas käyttö auttaa palveluntuottajia tuottamaan laadukasta ja asiakaslähtöistä hoivaa. Omahoitajajärjestelmä on laajasti käytössä, mutta se toteutuu usein epätasalaatuisesti puutteellisen…