Koronapandemia on pajastanut toimintatapojen haavoittuvuuden ja pakottanut päivittämään mm. näkemyksiä megtrendeistä. Kyky sopeutua yllätyksiin ja epävarmuuteen, resilienssi, uuden oppiminen ja…