Tarkastelin YAMK-opinnäytetyössäni kysymystä, kuinka jongleeraus voidaan mahdollistaa näkövammaisille jongleerauksen perustekniikoita soveltamalla ja välineitä modifioimalla. Vastausta haettiin yhteistyössä kokemusasiantuntijan kanssa. Etenkin…