Seksuaalinen hyvinvointi edistää nuoren hyvinvointia ja terveyttä. Seksuaalisen ja lisääntymisterveyden avaintekijänä on kyky nauttia ja hallita omaa seksuaalisuutta ja lisääntymiskäyttäytymistä…