Ruokakuva käsitetään arjessa usein käyttökuvana, jonka tarkoitus on houkutella kuluttamaan. Ruoka on kuvissa kuitenkin pitkän historian omaava aihe, joka on…