Taide- ja kulttuurialan johtamiseen avautuu uusi koulutusväylä Turun ammattikorkeakoulun Master School- eli ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa opinnoissa. Koulutus toteutetaan Taideakatemian ja…