Yliopettaja Tuuli Lahdella on laajat verkostot eri alojen yhteistyökumppaneista. Nyt hän jakaa verkostonsa Turun ammattikorkeakoulun Master School opiskelijoille. Verkostoituminen rikastaa…