Lääkehoito ja sen ohjaus ovat keskeisessä osassa monen potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa. Siihen tarvitaan osastofarmaseuttien ja hoitotyöntekijöiden moniammatillista yhteistyötä. Simulaatio  oppimismenetelmänä…