Tulevaisuuden palveluiden tuottamista saaristossa määrittävät monet asiat. Turun saaristoalueen tulevaisuuden hyvinvointi-, sosiaali- ja terveyspalveluihin (sote) vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan Pestel-analyysin avulla….